Bezpieczeństwo i komfort podopiecznych to nasz priorytet

Wraz z naszymi specjalistami oferujemy opiekę dochodzącą, godzinową, opiekę weekendową, na święta jak i opiekę z zamieszkaniem. Współpracujemy z lekarzami i technikami weterynarii, behawiorystami i zoopsychologami.

Oddział w Łodzi prowadzi lekarz weterynarii i behawiorystka Patrycja Filipiak.